کلینیک دامپزشکی پرشین پت

آدرس پرشین پت :

تهران ملاصدرا شیراز جنوبی نرسیده به همت پلاک 9

جراحی پروپتوزیس در سگ شی هوا هوا

جراحی یک سگ شی هوا هوا که دچار بیرون زدگی چشم شده بود که بصورت اورژانسی در پرشین پت توسط دکتر ایدین عبادی مورد جراحی قرار گرفت و توسط دکتر ایدین عبادی جراحی تارسورافی نیز صورت گرفت  و به امید خدا جراحی موفقیت امیز بود و چشم سگ به خوبی  محافطت شد

دکتر ایدین عبادی

Surgical transpositions of the feline urethra

Surgical transpositions of the feline urethra

یک جراحی خاص که فقط  در پرشین پت صورت میگیرد و این گربه نر برای زنده ماندن مجبور تغییر مسیر مجاری ادراری داشت که توسط دکتر ایدین عبادی این جراحی در پرشین پت انجام شد

جراحی FHO

یک سگ 6 ساله به کلینیک پرشین پت مراجعه کرد که دچار لنگش بود و توسط دکتر ایدین عبادی امروز جراحی شد

این سگ که دچار در رفتگی هیپ شده بود ولی از فردای اون روز و جراحی به راحتی حرکت و حتی بازی میکرد

دکتر ایدین عبادی

این جراحی(femoral head osteotomy)جهت جداکردن وبرداشتن سروگردن استخوان ران از لگن انجام می پذیرد.در بسیاری بیماریها از جمله دررفتگیهای کامل ویا ناقص مفصل لگنی-رانی،آرتروزهای مفصل مذکور و یا نکروز سر استخوان ران درد فراوانی در حین حرکت ایجادمیشودکه می تواندمنجر به عدم استفاده از پای مبتلا توسط حیوان شود.یکی از اصلی ترین اهداف انجام جراحی FHOخاتمه دادن به درد بیمار و بهبود روند وزنگیری روی عضومبتلاست

جراحی خروج سنگ از گربه

گربه ای 6 ساله نر عقیم شده به دلیل استقاده بیش از حد از غذا های خشک غیر استاندارد دچار سدیمان در مثانه و همچنین سیست های و کریستال در مثانه بود که ابتدا توسط بخش داخلی سوند گذاری شد و سپس توسط دکتر ایدین عبادی مورد جراحی قرار گرفت و مثانه شست شو و سالم به خانه برگشت

دکتر ایدین عبادی

عقیم سازی سگ نر

یکی از عقیم سازی های بسیار روتین در پرشین پت عقیم سازی نر میباشد که هر روز پرشین پت توسط تیم جراحی دکتر عبادی انجام میشود

به دلیل روتین بودن این جراحی زیاد عکس از این نوع جراحی ها قرار نمیدهیم

جراحی مگاکلون در یک سگ بومی

این سگ بومی 7 ماهه که دچار مگا کلون شده بود توسط تیم جراحی پرشین پت به سرپرستی دکتر ایدین عبادی متخصص جراحی مورد جراحی با بیهوشی استنشاقی قرار گرفت و با سلامتی و بهوش امدن به خانه گشت