کلینیک دامپزشکی پرشین پت

آدرس پرشین پت :

تهران ملاصدرا شیراز جنوبی نرسیده به همت پلاک 9

دکتر ایدین عبادی

متخصص جراحی
کلنیک دامپزشکی پرشین پت
بخش جراحی
202-555-0104
dr.pollar@medicpress.com
دیدن پروفایل
کلینیک دامپزشکی پرشین پت
بخش داخلی
202-555-0105
dr.scully@medicpress.com
دیدن پروفایل
داخلی
بخش داخلی
202-555-0106
dr.williams@medicpress.com
دیدن پروفایل
بخش داخلی
بخش داخلی
202-555-0107
dr.davis@medicpress.com
دیدن پروفایل

دکتر رامین گیاهی

داخلی
بخش داخلی
اتاق 205
202-555-0108
dr.green@medicpress.com
دیدن پروفایل

استاد دکتر عابدی

متخصص جراحی
بخش جراحی
پرشین پت
202-555-0109
dr.mulder@medicpress.com
دیدن پروفایل

کارمندان گروه غیر درمانی پرشین پت 

سینا قریشی

ارایشگر
مسدول بخش ارایش
ارایشگاه پرشین پت
به دکتر اسکولی اختصاص داده شده است

سید حسام حسینی

مدیر بخش ارایش
بخش ارایش
ارایشگاه پرشین پت
به بخش تحویل اختصاص داده شده

مسعود کشور

دستیار دامپزشک پزشک
پذیرش
پرشین پت
کارمند نمونه