کلینیک دامپزشکی پرشین پت

آدرس پرشین پت :

تهران ملاصدرا شیراز جنوبی نرسیده به همت پلاک 9

pseudohermaphrodites in dogs سودوهرمافرودیت در سگ پاگ

یک پاگ شش ماهه با بیرون زدگی رحم به کلینیک مراجعه و سپس پس از برسی توسط بخش داخلی به بخش جراحی ارجا شد به دلیل هرمافرودیت بودن یه این معنی که این سگ از نظر ظاهری شک و اندام ماده را داشت اما همراه ان  اندام مردانه را نیز داشت که این مورد سودوهرمافرودیت خوانده میشود و بسیار نادر میباید . این جراحی با برداشت اندام نر و برداشت رحم و بیضه ها توسط دکتر ایدین عبادی انجام شد و کیس در سلامت کامل میباشد

 

 

نکته جالب در این مورد وجود بیضه در شکم این سگ میباشد و همچنین وجود شاخ رحم و رحم نیز در شکم این حیوان بوده است

بعد از جراجی و ترمیم
وجود رحم در شکم سگ
وجود بیضه رحم و ادام مردانه در بدن این سگ
وجود بیضه در شکم سگ
قبل جراحی و وجود هر دو اندام نر و ماده در بدن این سگ

جراحی پروپتوزیس در سگ شی هوا هوا

جراحی یک سگ شی هوا هوا که دچار بیرون زدگی چشم شده بود که بصورت اورژانسی در پرشین پت توسط دکتر ایدین عبادی مورد جراحی قرار گرفت و توسط دکتر ایدین عبادی جراحی تارسورافی نیز صورت گرفت  و به امید خدا جراحی موفقیت امیز بود و چشم سگ به خوبی  محافطت شد

دکتر ایدین عبادی

جراحی مگاکلون در یک سگ بومی

این سگ بومی 7 ماهه که دچار مگا کلون شده بود توسط تیم جراحی پرشین پت به سرپرستی دکتر ایدین عبادی متخصص جراحی مورد جراحی با بیهوشی استنشاقی قرار گرفت و با سلامتی و بهوش امدن به خانه گشت